بغــض نــوشت: 


بــــا یــــاد شمــــا یــــاد آن گـــــذشتــــه هــــا 
حــــــــال بهتــــــری دارم 
"حــــــال" بهتــــــری دارم... 
صــــــــــد شکــــــــــر 

یــــــــــــــــــــــآ حــضـرت عــشق مادرم (س)::بـــــــدرود:: 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بـرای مدتی


که شاید طولانی شود


خداحافظ

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۳ ، ۱۸:۲۴
سمت خدا

گفت خدایا کدام بنده در نزد تو محبوب است ؟!


خدا گفت : آن بنده ای که قلبش پاک باشد و


دستانش نیز پاک باشد و با آن دستان به مردم


آزاری نرساند و اهل سخن چینی نباشد . . .

۱۱ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۳ ، ۱۰:۵۰
سمت خدا

غروب هر روز دلش میـگیرد


و گریه می کند آخر او خبری 


از پسرش ندارد ...


مادر شهید گمنام

۱۰ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۳ ، ۱۱:۴۴
سمت خدا

شاعر نیستم 


امّا حس شاعری من


از جنس عشق توست

۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۳ ، ۲۰:۳۰
سمت خدا

ای معشوق دل شکسته ها


درمانی کن این دل شکسته را

۰ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۳ ، ۲۰:۲۷
سمت خدا


دست نیــــازمندی را گـــرفتم بـــرای لحظه ایی کــــوتاه 


و صــدایی کـــه شنیدم مـــرا لــــرزاند 


صــــدای خنــــده ی خـــــدا را شنیــــدم 


واضح تــــر از صــــدای نفس هـــــایم . . . 


۵ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۳ ، ۱۴:۳۳
سمت خدا

دارم میـبینم حسرت خوردن


 کسی را که اسیر هوای نفس


خود شده است

۷ نظر موافقین ۱۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۳ ، ۰۹:۴۶
سمت خدا

از شیطان دستور می گیرد


کسی که همش شک دارد

۱ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۳ ، ۰۹:۲۷
سمت خدا

کم کم دارد برای معنا می شود


حرف هایی که در نظرم بی معنا بود

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۳ ، ۰۹:۲۶
سمت خدا

دیگر آهنگ گوش نمی کند


کسی که شنید روضه حسین (ع) را